một người bán hàng mua 1 món hàng với giá 750000 đồng sau đó bán với giá 790000 đồng .Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần tr

một người bán hàng mua 1 món hàng với giá 750000 đồng sau đó bán với giá 790000 đồng .Hỏi người đó được lãi bao nhiêu phần trăm lãi vốnViết một bình luận

Câu hỏi mới