một người bỏ ra 420 000 đồng để buôn trái cây . Sau khi bán hết số trái cây , người đó lãi một số tiền bằng 5% tiền vốn . Hỏi

một người bỏ ra 420 000 đồng để buôn trái cây . Sau khi bán hết số trái cây , người đó lãi một số tiền bằng 5% tiền vốn . Hỏi người đó bán hết số trái cây được bao nhiêu tiền?

2 bình luận về “một người bỏ ra 420 000 đồng để buôn trái cây . Sau khi bán hết số trái cây , người đó lãi một số tiền bằng 5% tiền vốn . Hỏi”

 1. Người đó lãi số tiền là:
  420000xx5%=21000 (đồng)
  Người đó bán hết số trái cây được: 
  420000+21000=441000 (đồng)
  Đáp số: 441000 đồng
  $\\$
           $\textit{#YouAreMyWorld}$ღ

  Trả lời
 2. Người đó lãi số tiền là:
  420 000×5:100=21 000 (Đồng)
  Người đó bán hết số trái cây được số tiền là:
  420 000+21 000=441 000 (đồng)
  Đáp số: 441 000 đồng.
  @Rie

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới