Một người bỏ vốn 350 000 đồng để mua rau. Sau khi bán rau người đó thu được 392 000 đồng. Hỏi a) Tiền thu về của người đó bằ

Một người bỏ vốn 350 000 đồng để mua rau. Sau khi bán rau người đó thu được 392 000 đồng. Hỏi
a) Tiền thu về của người đó bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ?
b) Người đó đã lãi bao nhiêu phần trăm ?

2 bình luận về “Một người bỏ vốn 350 000 đồng để mua rau. Sau khi bán rau người đó thu được 392 000 đồng. Hỏi a) Tiền thu về của người đó bằ”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Tiền thu về của người đó bằng số phần trăm tiền vốn là :
    392.000 : 350.000 xx 100 = 112%
  b) Người đó đã lãi số phần trăm là :
    112% – 100% = 12%
                           Đáp số : a) 112%
                                         b) 12%

  Trả lời
 2. Giải đáp:a)112%
              b)12%
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Tiền thu về của người đó bằng số phần trăm tiền vốn là:
                  392000 : 350000 × 100= 112%
  b) Người đó đã lãi số phần trăm là:
                   112% – 100%= 12%
                          Đáp số: a)112%
                                       b)12%
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới