Một người đi bộ khởi hành từ xã A lúc 8 giờ 45 phút đi đến xã B, quãng đường dài 24km, vận tốc 4km/giờ. Từ xã B, lúc 10 giờ 1

Một người đi bộ khởi hành từ xã A lúc 8 giờ 45 phút đi đến xã B, quãng đường dài 24km, vận tốc 4km/giờ. Từ xã B, lúc 10 giờ 15 phút, một người đạp xe đi theo đường từ B về A với vận tốc 5km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 người gặp nhau và chỗ gặp nhau cách xã A bao xa?
ai nhanh ai đúng mik vote 5 sao nhé !

2 bình luận về “Một người đi bộ khởi hành từ xã A lúc 8 giờ 45 phút đi đến xã B, quãng đường dài 24km, vận tốc 4km/giờ. Từ xã B, lúc 10 giờ 1”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách giải: Vì cả khi về thi người đó đều đi qua một chiếc cầu vào cùng một lúc thời điểm nên ta giả sử ngay trong ngày hôm đầu vào lúc 10h15phút cũng có một người đi bộ xuất phát từ B đến A với vận tốc là 5 km/h thì hai người sẽ gặp nhau trên cầu.
  Khi đó người đi từ A đi trước người đi từ B là:
  10giờ15phút – 8giờ45phút = 1giờ30phút hay 1,5 giờ
  Lúc 10giờ15phút, khoảng cách giữa hai người là:
  24 – 4 x 1,5 = 18(km)
  Thời gian hai người cùng đi đến khi gặp nhau trên cầu là:
  18 : (4+5) = 2 (giờ)
  Thời điểm hai người gặp nhau trên cầu là:
  10giờ15phút + 2 giờ = 12giờ15phút
  Vậy cả khi đi và cả khi về người đó đều đi qua một cây cầu vào lúc 12giờ15phút

  Trả lời
 2. Giải đáp:gặp nhau lúc 12 giờ 15 phút và cách a 14 km
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   thời gian người đi bộ đi trước là :      10h15p -8h 45p=1h30p=1,5 giờ
  quãng đường người đi bộ đi trước là:     1,5 x 4 =6 (km)
  quãng đường còn lại là:        24-6=18(km)
  sau số giờ 2 người gặp nhau là:    18: (5+4)=2 (giờ)
  2 người gặp nhau lúc :     10h15p + 2h= 12h15p
  chỗ gặp nhau cách a là:         6 +(4 x2) =14(km)
       đ/s :   12h 15p và 14km

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới