Một người đi bộ từ A đến B gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Khi lên dốc người đó đi với vận tốc 4km/giờ và khi xuố

Một người đi bộ từ A đến B gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Khi lên dốc người đó đi với vận tốc 4km/giờ và khi xuống dốc người đó đi với vận tốc 6km/giờ . Tính quãng đg AB, biết thời gian cả đi lẫn về là 6 giờViết một bình luận

Câu hỏi mới