Một người đi xe máy trên quãng đường 76,8 km với vận tốc 48 km h Tính thời gian người đó

Một người đi xe máy trên quãng đường 76,8 km với vận tốc 48 km h Tính thời gian người đó

2 bình luận về “Một người đi xe máy trên quãng đường 76,8 km với vận tốc 48 km h Tính thời gian người đó”

 1. Giải đáp:
   1,6 giờ
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian người đó đi là:
  76,8 : 48 = 1,6 ( giờ )
  Đáp số: 1,6 giờ
   ___________________________________________
  – Cong thức: t = s : v
  t là thời gian
  s là quãng đường
  v là vận tốc

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
       Thời gian người đó đi là:
                 76,8 ÷ 48 = 1,6 (giờ)
            Đổi 1,6 giờ = 1 giờ 36 phút
                      Đáp số: 1 giờ 36 phút
       -> Áp dụng công thức: s = v × t => t = s ÷ v
            s là quãng đường
            v là vận tốc
            t là thời gian
  *Xin câu trả lời hay nhất*
  ~MioWiky~

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới