một người đi từ nhà đến bến xe hết 0,75 giờ . hỏi người đó đi từ nhà đến bến xe hết bao nhiêu phút

một người đi từ nhà đến bến xe hết 0,75 giờ . hỏi người đó đi từ nhà đến bến xe hết bao nhiêu phút

2 bình luận về “một người đi từ nhà đến bến xe hết 0,75 giờ . hỏi người đó đi từ nhà đến bến xe hết bao nhiêu phút”

Viết một bình luận