một người đi từ nhà lên huyện hết 1 giờ 45 phút bằng hai phương tiện là xe máy và xe đạp. Xe máy đi với vận tốc

một người đi từ nhà lên huyện hết 1 giờ 45 phút bằng hai phương tiện là xe máy và xe đạp. Xe máy đi với vận tốc 36 km/giờ còn xe dạp đi với vận tốc bằng 1/3 vận tốc của xe máy . Biết thời gian đi xe đạp bằng 2/3 thời gian của xe máy.Tính quãng đường từ nhà lên huyện.

2 bình luận về “một người đi từ nhà lên huyện hết 1 giờ 45 phút bằng hai phương tiện là xe máy và xe đạp. Xe máy đi với vận tốc”

 1. Đáp án+giải các bước như sau:
  Nửa giờ = 0,5 giờ
  45 phút = 0,75 giờ
  vì 1/3 < 0,5 Đi bằng xe con sẽ nhanh hơn ( vì mất ít thời gian hơn )
  @thuongvan2008

  Trả lời
 2. Vận tốc của xe đạp là: 36 : 3 x 1 = 12(km/h)
  vẽ sơ đồ
  Thời gian xe đạp đi: __ __
  Thời gian xe máy đi: __ __ __                  tổng 1 giờ 45 phút 
  Thời gian xe đạp đi là: 1 giờ 45 phút : ( 2+3) x 2 = 42 phút = 7/10 giờ
  Thời gian xe máy đi là: 1 giờ 45 phút – 42 phút = 1 giờ 3 phút = 21/20 giờ
  Quãng đường xe đạp đii là: 12 x 7/10 = 8,4(km)
  Quãng đường xe máy đi là: 36 x 21/20 = 37,8(km)
  Quãng đường từ nhà lên huyện là: 8,4 + 37,8 = 46,2(km)
  Đ/S:……………………

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới