MỘT NGƯỜI XẾP CÁC KHỐI NHỰA HÌNH LẬP PHƯƠNG NHỎ CÓ THỂ TÍCH 1CM3 THÀNH MỘT HÌNH LẬP PHƯƠNG LỚN CÓ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN LÀ 294C

MỘT NGƯỜI XẾP CÁC KHỐI NHỰA HÌNH LẬP PHƯƠNG NHỎ CÓ THỂ TÍCH 1CM3 THÀNH MỘT HÌNH LẬP PHƯƠNG LỚN CÓ DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN LÀ 294CM2 HỎI HÌNH LẬP PHƯƠNG LỚN ĐƯỢC XẾP BỞI BAO NHIÊU KHÔI LẬP PHƯƠNG NHỎ ? Biết khe hở giữa các khối nhựa không đáng kể
HepllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllViết một bình luận

Câu hỏi mới