Một người gửi tiết kiệm 14000000 với lãi xuất 0,8%.Hỏi sau 1 tháng ng đó rút ra đc bn tiền (kể cả tiền gốc)

Một người gửi tiết kiệm 14000000 với lãi xuất 0,8%.Hỏi sau 1 tháng ng đó rút ra đc bn tiền (kể cả tiền gốc)

2 bình luận về “Một người gửi tiết kiệm 14000000 với lãi xuất 0,8%.Hỏi sau 1 tháng ng đó rút ra đc bn tiền (kể cả tiền gốc)”

 1. Số tiền lãi sau một tháng là :
  14000000 : 100 x 0,8 = 112000 (đồng)
   1 tháng sau ,người đó rút được số tiền cả gốc lẫn lãi  là :
    112000 + 14000000= 14112000 (đồng)
  Đáp số : 14112000 (đồng)

  Trả lời
 2. Sau một tháng rút tiền , người đó lãi số tiền là :
  14000000×0,8%=112000 (đồng)
  Sau một tháng người đó rút được cả gốc lẫn lãi là :
  14000000+112000=14112000 (đồng)
  Đáp số : 14112000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới