Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng, lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. hỏi sau một tháng số tiền lãi thu đước là bao n

Một người gửi tiết kiệm 5000000 đồng, lãi suất tiết kiệm là 0,6% một tháng. hỏi sau một tháng số tiền lãi thu đước là bao nhiêuViết một bình luận

Câu hỏi mới