Một người mua một gánh rau với giá 95 000 đồng . Hỏi người đó bán gánh rau với giá bao nhiêu để lãi 20% so với giá bán?

Một người mua một gánh rau với giá 95 000 đồng . Hỏi người đó bán gánh rau với giá bao nhiêu để lãi 20% so với giá bán?

2 bình luận về “Một người mua một gánh rau với giá 95 000 đồng . Hỏi người đó bán gánh rau với giá bao nhiêu để lãi 20% so với giá bán?”

 1. Giải đáp: 5%
  Tỉ số phần trăm giữa tiền mua rau và tiền bán rau là:
         95000 : 100000 = 0.95 = 95%
  Vậy người đó lỗ số phần trăm là :
            100% – 95% = 5%
                    Đáp số: 5%
  MONG HAY NHẤT ( THANKS )

  Trả lời
 2.   Answer  
  Tỉ số % của tiền mua rau và tiền bán rau có là
          95000 : 100000 = 0.95 => 95%  
  Người đó bán gánh rau với giá để lãi 20% so với giá bán là
            95 : 20 xx 100 = 475 % 
                    Đáp số: 475%
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới