một người mua một nồi cơm điện với giá 620 000 đồng . Hỏi người đó phải bán lại với giá bao nhiêu để được lãi 8% giá vốn ?

một người mua một nồi cơm điện với giá 620 000 đồng . Hỏi người đó phải bán lại với giá bao nhiêu để được lãi 8% giá vốn ?

2 bình luận về “một người mua một nồi cơm điện với giá 620 000 đồng . Hỏi người đó phải bán lại với giá bao nhiêu để được lãi 8% giá vốn ?”

 1. Một người mua một nồi cơm điện với giá 620 000 đồng . Hỏi người đó phải bán lại với giá bao nhiêu để được lãi 8% giá vốn?
  Giải đáp:
  669600 Đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số Tiền Lãi Là: 
  8 % × 620000 = 49600 (Đồng)
  Người Đó Phải Bán Lại Giá Là:
  620000 + 49600 = 669600 (Đồng)
  Vậy người đó phải bán lại với giá 669600  Đồng để được lãi 8% giá vốn.
  Chúc bn học tốt!!
  #quynhanhsky3012

  Trả lời
 2. Số tiền lãi là:
       620  000xx8%=49  600 (đồng)
  Người đó phải bán lại với giá:
       620  000+49  600=669  600 (đồng)
           Đáp số: 669  600 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới