Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7dm,chiều rộng 4dm và chiều cao 1m.Tính diện

Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7dm,chiều rộng 4dm và chiều cao 1m.Tính diện tích tôn dùng để làm thùng (không tính mép hàn)

2 bình luận về “Một người thợ gò một cái thùng tôn không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7dm,chiều rộng 4dm và chiều cao 1m.Tính diện”

 1. Đổi: 1m=10dm
  Chu vi đáy là:
  (7+4) ×2=22(dm)
  Diện tích xung quanh là:
  22×10=220(dm^2)
  Diện tích đáy là:
  4×7=28(dm^2)
  Diện tích tôn dùng làm thùng là:
  220+28=248(dm^2)
  Đáp số:… 

  Trả lời
 2. Giải đáp:248dm^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Vì thùng không có nắp nên ta chỉ tính diện tích 4 mặt xung quanh của thùng và đáy thùng
  Đổi 1m=10dm
  Diện tích xung quanh của thùng là :
  2xx10xx(7+4)=220(dm^2)
  Diện tích đáy thùng là :
  7xx4=28(dm^2)
  Diện tích tôn cần dùng để làm thùng là :
  220+28=248(dm^2)
  Đáp số :248dm^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới