một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụn cụ .hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao n

một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụn cụ .hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?
mọi người giải giúp em với ạ

2 bình luận về “một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụn cụ .hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao n”

 1. Giải
  Tổng thời gian người đó làm 3 dụng cụ là :
  \text{12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút}
  Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là :
  \text{4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút}
  Đáp số : \text{1 giờ 30 phút}

  Trả lời
 2.                 Giải 
  Người đó làm 3 dụng cụ hết số thời gian là:
  12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút.
  Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là:          
  4 giờ 30 phút : 3 = 1 giờ 30 phút.                    
  Đáp số: 1 giờ 30 phút.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới