Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao n

Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao nhiêu thời gian?

2 bình luận về “Một người thợ làm việc từ lúc 7 giờ 30 phút đến 12 giờ và làm được 3 dụng cụ. Hỏi trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết bao n”

 1. Giải đáp:
  90 phút
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Thời gian người đó là 3 dụng cụ là:
          12 giờ -7 giờ 30 phút =4 giờ 30 phút
  Đổi 4 giờ 30 phút =270 phút
  Trung bình người đó làm 1 dụng cụ hết số thời gian là:
          270:3=90 (phút)
                  Đáp số: 90 phút

  Trả lời
 2. thời gian làm hết cả 3 dụng cụ là :
  12 giờ – 7 giờ 30 phút = 4 giờ 30 phút
  đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ
  trung bình làm 1 cái hết số thời gian là :
  4,5 : 3 = 1,5 (giờ)
  đổi 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút
                            Đ/S : 1 giờ 30 phút

  Trả lời

Viết một bình luận