Một người thợ sơn đem trộn 1,46l sơn đen với 0,8l sơn trắng tạo thành sơn màu xám. Sau khi trộn, người đó sử dụng 0,96l sơn m

Một người thợ sơn đem trộn 1,46l sơn đen với 0,8l sơn trắng tạo thành sơn màu xám. Sau khi trộn, người đó sử dụng 0,96l sơn màu xám. Hỏi người đó còn lại bao nhiêu lít sơn màu xám?Viết một bình luận

Câu hỏi mới