một người thợ trung bình 1 giờ 15 phút làm xong 1 sản phẩm .Lần thứ nhất người đó làm được 4 sản phẩm .Lần thứ hai làm được 5

một người thợ trung bình 1 giờ 15 phút làm xong 1 sản phẩm .Lần thứ nhất người đó làm được 4 sản phẩm .Lần thứ hai làm được 5 sản phẩm.Hỏi cả hai lần người đó làm việc trong bao nhiêu thời gian

2 bình luận về “một người thợ trung bình 1 giờ 15 phút làm xong 1 sản phẩm .Lần thứ nhất người đó làm được 4 sản phẩm .Lần thứ hai làm được 5”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Người thợ làm 4 sản phẩm hết số thời gian là :
        1 giờ 15 phút xx 4 = 5 giờ
  Người thợ làm 5 sản phẩm hết số thời gian là :
        1 giờ 15 phút xx 5 = 6 giờ 15 phút
  Cả hai lần người thơ làm việc trong số thời gian là :
        5 giờ + 6 giờ 15 phút = 11 giờ 15 phút
                   Đáp số : 11 giờ 15 phút
  color{blue}{@nguyen thi ngoc anh 2k12}
   

  Trả lời
 2. $\text{→ Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $\text{→ Quy đổi : 1h15p = 1,25h.}$
  $\text{- Lần 1 người đó làm số thời gian là :}$
  $\text{4 × 1,25 = 5 ( h ).}$
  $\text{- Lần 2 người đó làm số thời gian là :}$
  $\text{5 × 1,25 = 6,25 ( h ).}$
  $\text{- Người đó làm tổng số thời gian là :}$
  $\text{5 + 6,25 = 11,25 ( h ).}$
  $\text{→ Đáp số : 11,25 giờ.}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới