một người viết liên tiếp nhóm chữ Ho CHI MINH thành dãy:HOCHIMINHHOCHIMINH…..Chữ cái thứ 2022 trong dãy là gì

một người viết liên tiếp nhóm chữ Ho CHI MINH thành dãy:HOCHIMINHHOCHIMINH…..Chữ cái thứ 2022 trong dãy là gì

2 bình luận về “một người viết liên tiếp nhóm chữ Ho CHI MINH thành dãy:HOCHIMINHHOCHIMINH…..Chữ cái thứ 2022 trong dãy là gì”

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chữ HOCHIMINH có số   9   chữ cái
  Ta  có :   2022 : 9 = 224   dư   6   
  nên đến chữ cái thứ   2022   là chữ cái thứ sáu của nhóm chữ HOCHIMINH và là chữ M 
  Vậy chữ cái thứ   2022   là chữ   M   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Chữ HOCHIMINH có 9 chữ cái
  – Ta có phép tính :
  2022 : 9 = 224 ( dư 6 )
  => Vậy chữ cái thứ 2022 là : M

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới