Một ô tô chạy từ A đến B cách nhau 42km lúc 9 giờ 45 phút. Đến B ô tô nghỉ 35 phút rồi quay trở lại A và về đến A lúc 12 giờ

Một ô tô chạy từ A đến B cách nhau 42km lúc 9 giờ 45 phút. Đến B ô tô nghỉ 35 phút rồi quay trở lại A và về đến A lúc 12 giờ 5 phút cùng ngày. Tính vận tốc trung bình của ô tô trên cả quãng đường đi và về.

2 bình luận về “Một ô tô chạy từ A đến B cách nhau 42km lúc 9 giờ 45 phút. Đến B ô tô nghỉ 35 phút rồi quay trở lại A và về đến A lúc 12 giờ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ô tô đi từ $A$ đến $B$ rồi đi từ $B$ đến $A$ hết số thời gian : không tính thời gian nghỉ
   $12$ giờ $5$ phút $–9$ giờ $45$ phút-$35$ phút$=$1$ giờ $45$ phút
   Đổi $1$ giờ $45$ phút$=1,75$ giờ
  Công thức: $V=S÷T$
  Vận tốc của ô tô cả lúc đi và lúc về ;
   $(42 × 2)÷1,75=48(km/giờ)$
                     $Đ/s…$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                                giải 
  Không kể thời gian nghỉ, ô tô đi từ A đến B rồi đi từ B đến A hết:
             12 giờ 5 phút – 9 giờ 45 phút-35 phút= 1 giờ 45 phút
                           Đổi 1giờ 45 phút = 1,75 giờ
  Vận tốc của ô tô cả lúc đi và lúc về :
             ( 42 × 2 ) ; 1,75=48  ( km/giờ )
                                     Đáp số : 48 km/giờ
  cho xin hay nhất ạ . chúc bạn luôn học tốt 

  Trả lời

Viết một bình luận