Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là : a) m/phút ;

Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là :
a) m/phút ; b) m/giây

2 bình luận về “Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là : a) m/phút ;”

 1. Giải đáp:
   a ) 360 m / phút             6 m / giây  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Đổi 1 giờ = 60 phút
  Đổi 21,6 = 21 600 m
  Vận tốc của ô tô đó là : 21 600 : 60 = 360 m / phút 
  b) 1 giờ = 3600 giây   21,6 km = 21 600 m
  Vận tốc của ô tô đó là : 21 600 : 3600 = 6m/ giây 
  Đáp số a) 360 m / phút
  b ) 6m/ giây
  Học tốt nha !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới