Một ô tô đi từ A đến B rồi trở lại A mất 4h. Lúc đi với vận tốc 40km/h và lúc về với vận tốc 60 km/h. Tính quãng đường AB

Một ô tô đi từ A đến B rồi trở lại A mất 4h. Lúc đi với vận tốc 40km/h và lúc về với vận tốc 60 km/h. Tính quãng đường AB

2 bình luận về “Một ô tô đi từ A đến B rồi trở lại A mất 4h. Lúc đi với vận tốc 40km/h và lúc về với vận tốc 60 km/h. Tính quãng đường AB”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Giải
  Tổng vận tốc của cả đi cả về là
  40 + 60 = 100 ( km/giờ )
  Quãng đường AB dài số km là
  100 x 4 = 400 ( km/giờ )
                 Đ/s : 400 km/giờ
  $#Toán$

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cùng chiều ta tìm tổng vận tốc:
  Tổng vận tốc là:$40+60=100 ( km/giờ )$
  Quãng đường $AB$ dài số km là:$100 × 4=400 ( km/giờ )$
  $Đ/s…$

  Trả lời

Viết một bình luận