Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 45 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô nghỉ trong 1 giờ 5 phút . Hãy tính vận tốc củ

Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 45 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô nghỉ trong 1 giờ 5 phút . Hãy tính vận tốc của ô tô, biết quãng đường AB dài 180 km

2 bình luận về “Một ô tô đi từ A lúc 12 giờ 45 phút và đến B lúc 17 giờ 35 phút. Dọc đường ô tô nghỉ trong 1 giờ 5 phút . Hãy tính vận tốc củ”

 1. Giải đáp: $\text{48 km/giờ}$
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Thời gian đi của ô tô là:
  $\text{17 giờ 35 phút }$ – $\text{12 giờ 45 phút}$ – $\text{1 giờ 5 phút =  3 giờ 45 phút }$
  Đổi $\text{3 giờ 45 phút = 3,75 giờ }$
  Vận tốc của ô tô là:
  180 : 4,75 = 48 ( $\text{km/giờ}$ )
  Đáp số: $\text{48 km/giờ}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận