Một ô tô đi từ A với vận tốc 60km/h và sau 1g30p thì đến B A/ tính quãng đườngAB B/hỏi một xe máy có vận tốc bằng 3/5 vận tố

Một ô tô đi từ A với vận tốc 60km/h và sau 1g30p thì đến B
A/ tính quãng đườngAB
B/hỏi một xe máy có vận tốc bằng 3/5 vận tốc ô tô thì phải mất bao nhiêu thời gian để đi đc nửa quãng đường ab

2 bình luận về “Một ô tô đi từ A với vận tốc 60km/h và sau 1g30p thì đến B A/ tính quãng đườngAB B/hỏi một xe máy có vận tốc bằng 3/5 vận tố”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
    Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ a) Quãng đường AB dài là 60* 1,5 =90 (km) b) xe máy có vận tốc là : 60*3/5 =36 ( km / giờ )  Thời gian để đi hết quãng đường AB là : 90 : 36 =2,5 ( giờ )

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
          $\text{Đổi : 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ}$
   a ) Quãng đường AB dài là :
        $\text{60 x 1,5 = 90 ( km )}$
   b ) Xe máy có vận tốc là :
        $\text{60 x 3/5 = 36 ( km / giờ )}$
       Thời gian để đi hết quãng đường AB là :
          $\text{90 : 36 = 2,5 ( giờ )}$

  Trả lời

Viết một bình luận