Một ô tô đi từ Hải Phòng đến Hà Nội xuất phát lúc 7 giờ 40 phút đến nơi lúc 9 giờ 25 phút. Ô tô đi với vận tốc 80 km/giờ và n

Một ô tô đi từ Hải Phòng đến Hà Nội xuất phát lúc 7 giờ 40 phút đến nơi lúc 9 giờ 25 phút. Ô tô đi với vận tốc 80 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Hỏi quãng đường ô tô đã đi dài bao nhiêu ki – lô – mét ?
Viết một bình luận