Một ô tô và một xe máy cùng đi từ A lúc 7 giờ 30 phút để đến B. Ô tô đi với vận tốc là 70 km/ giờ thì đến B lúc 10h 15 phút a

Một ô tô và một xe máy cùng đi từ A lúc 7 giờ 30 phút để đến B. Ô tô đi với vận tốc là 70 km/ giờ thì đến B lúc 10h 15 phút
a) Tính độ dài quãng đường AB
b) Xe máy đi với vận tốc bằng 65% vận tốc ô tô. Khi ô tô đến B thì xe máy còn cách B bao nhiêu kilomet nữa?Viết một bình luận