một phần tư bánh xà phòng cân nặng 0,08kg. hỏi 10 bánh xà phòng như thế cân nặng bnh kg ?

một phần tư bánh xà phòng cân nặng 0,08kg. hỏi 10 bánh xà phòng như thế cân nặng bnh kg ?

2 bình luận về “một phần tư bánh xà phòng cân nặng 0,08kg. hỏi 10 bánh xà phòng như thế cân nặng bnh kg ?”

 1.  Kay
   Một bánh xà phòng nặng số kg là:
      0,08 ÷ 1/4 = 0,32 ( kg )
   10 bánh xà phòng như thế nặng số kg là:
      0,32 × 10 = 3,2 ( kg )
                        Đáp số: …

  Trả lời
 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Số kg bánh xà phòng cân nặng là:
      0,08:1/4=0,32(kg)
   Số kg 10 bánh xà phòng cân nặng là:
     0,32xx10=3,2(kg)
          Đáp số:…

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới