Một phòng học có chiều dài 12m rộng 7,2m và xai 4,5m . Người ta quét vôi xung quanh tường và trần . Tính S cần quét vôi, biết

Một phòng học có chiều dài 12m rộng 7,2m và xai 4,5m . Người ta quét vôi xung quanh tường và trần . Tính S cần quét vôi, biết S các cửa là 7,2m2

2 bình luận về “Một phòng học có chiều dài 12m rộng 7,2m và xai 4,5m . Người ta quét vôi xung quanh tường và trần . Tính S cần quét vôi, biết”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Diện tích xung quanh là:
        $(12+7,2)×2×4,5=172,8(m²)$
  Diện tích quét vôi là:
        $172,8+12×7,2-7,2=252(m²)$
             $Đ/s…$

  Trả lời

Viết một bình luận