Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m chiều rộng 4,5 m và chiều cao 4 m người ta muốn quét vôi trần nhà vào p

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 m chiều rộng 4,5 m và chiều cao 4 m người ta muốn quét vôi trần nhà vào phía trong một và ngoài bốn bức tường biết diện tích cửa bằng 8,5 m². Tính diện tích cần quét vôi ai xong trước mình dốt 5 sao và tặng một cảm ơn thank you very much
Viết một bình luận