Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m ,chiều rộng 6m ,chiều cao 3,5 m .Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức t

Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m ,chiều rộng 6m ,chiều cao 3,5 m .Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng học :
a]Tính diện tích cần sơn biết diện tích các cửa là 15m.
b]Mỗi m-vuông sơn với giá 30
000 đồng .Hỏi sơn phòng học đó hết bao nhêu tiền ?

2 bình luận về “Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m ,chiều rộng 6m ,chiều cao 3,5 m .Người ta muốn sơn trần nhà và bốn bức t”

 1. a) Chu vi trần nhà của phòng học là :
           (8 + 6) x 2 = 28 (m)
  Diện tích xung quanh của phòng học là :
           28 x 3,5 = 98 (m2)
  Diện tích trần nhà của phòng học là :
           8 x 6 = 48 (m2)
  Diện tích cần sơn phòng học là :
           98 + 48 – 15 = 131 (m2)
  b,Sơn hết số tiền là: 
           30000 x 131 = 3930000 đồng
                     Đ/S:                       

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   diện tích bốn bức tường của phòng học là :
  6*3,5 *4= 84 ( mét vuông )
  diện tích trần và sàn là :
  8*6= 48 ( mét vuông ) 
  diện tích cần sơn là : 
  84+48-15 =117 (mét vuông ) 
  sơn dùng cho phòng học hết số tiền là 
   117* 30 000 = 3 510 000 ( đồng )
  đáp số : diện tích cần sơn là 117 mét vuông
                số tiền mua sơn là 3 510 000 đồng
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới