Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m; chiều rộng 100m. Hai đầu sân có 2 sân phụ là 2 nửa hình tròn bán kính bằng

Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m; chiều rộng 100m. Hai đầu sân có 2 sân phụ là 2 nửa hình tròn bán kính bằng nửa chiều rộng sân chính. Tính diện tích toàn sân.Viết một bình luận

Câu hỏi mới