Một tấm bảng chỉ dẫn giao thông có đường kính 40cm. diện tích phần mũi tên chỉ đường trên bảng bảo bằng 1/5 diện t

Một tấm bảng chỉ dẫn giao thông có đường kính 40cm. diện tích phần mũi tên chỉ đường trên bảng bảo bằng 1/5 diện tích biển bảo. tính phần diện tích còn lại

2 bình luận về “Một tấm bảng chỉ dẫn giao thông có đường kính 40cm. diện tích phần mũi tên chỉ đường trên bảng bảo bằng 1/5 diện t”

 1. Bán kính tấm bảng đó là:
  40:2=20 (cm)
  Diện tích tấm bảng đó là:
  20×20×3,14=1256 (cm^2)
  DIện tích phần mũi tên chỉ đường là:
  1256×1/5=251,2 (cm^2)
  Diện tích phần còn lại là:
  1256-251,2=1004,8 (cm^2)
        Đáp số : 1004,8 cm^2
  * Công thức tính diện tích hình tròn : Bán kính × bán kính × 3,14

  Trả lời
 2. Bán kính của biển báo là
  40 : 2 = 20 ( cm)
  Diện tích biển báo là
  20 × 20 × 3,14 = 1256 ( cm²)
  Diện tích phần mũi tên là
  1256 × 1/ 5 = 251,2 ( cm²)
  Diện tích phần còn lại là
  1256 – 251,2 = 1004,8 ( cm²) 
  Đ/ S : 1004,8 cm²
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới