Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 240cm² và diện tích này bằng diện tích tấm bìa tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa tam gi

Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 240cm² và diện tích này bằng diện tích tấm bìa tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa tam giác, biết chiều cao tương ứng là 18cm

2 bình luận về “Một tấm bìa hình chữ nhật có diện tích 240cm² và diện tích này bằng diện tích tấm bìa tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa tam gi”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cạch đáy tấm bìa là :
           240 × 2 : 18 = 26 , 6 ( c m)
      $Đ/s:…$

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   Cạch đáy tấm bìa hình tam giác là : 
      240 × 2 : 18 = 26,6 (cm)
               Đáp số : …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới