một tấm bìa hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 19,6 m cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3/4 cạnh góc vuông thứ hai

một tấm bìa hình tam giác vuông có tổng hai cạnh góc vuông là 19,6 m cạnh góc vuông thứ nhất bằng 3/4 cạnh góc vuông thứ hai tính diện tích Tấm bìa hình tam giác đó
làm giúp mìnhViết một bình luận

Câu hỏi mới