Một thẩm mĩ viện ở Milford có 4 chuyên gia làm đẹp và theo dõi tần xuất khách hàng yêu cầu từng người một cách cụ thể. Nếu có

Một thẩm mĩ viện ở Milford có 4 chuyên gia làm đẹp và theo dõi tần xuất khách hàng yêu cầu từng người một cách cụ thể. Nếu có 100 yêu cầu, hỏi có bao nhiêu dành cho EricViết một bình luận

Câu hỏi mới