một thanh sắt dài 1,8m cân nặng 2,16kg. Hỏi một thanh sắt 14,4kg dài bao nhiêu mét?

một thanh sắt dài 1,8m cân nặng 2,16kg. Hỏi một thanh sắt 14,4kg dài bao nhiêu mét?

2 bình luận về “một thanh sắt dài 1,8m cân nặng 2,16kg. Hỏi một thanh sắt 14,4kg dài bao nhiêu mét?”

 1. Giải đáp+Giải thích
  Giải
  Số kg 1m sắt nặng là :
  2,16:1,8=1,2(kg)
  Số m thanh sắt 14,4kg dài là 
  14,4:1,2=12(m)
  Đáp số :12 m

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới