một thửa ruộng HCN có chiều rộng 15m và chiều dài bằng 120 phần trăm chiều rộng . tính diên tích nhanh nha cảm ơn mn

một thửa ruộng HCN có chiều rộng 15m và chiều dài bằng 120 phần trăm chiều rộng . tính diên tích
nhanh nha
cảm ơn mn

2 bình luận về “một thửa ruộng HCN có chiều rộng 15m và chiều dài bằng 120 phần trăm chiều rộng . tính diên tích nhanh nha cảm ơn mn”

 1. Chiều dài thửa ruộng là:
       15xx120%=18  (m)
  Diện tích thửa ruộng là:
       18xx15=270  (m^2)
            Đáp số: 270  m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới