một thửa ruộng hcn có chu vi 20 m.bt cd hơn cr 5m .tính diện tích thửa ruộng

một thửa ruộng hcn có chu vi 20 m.bt cd hơn cr 5m .tính diện tích thửa ruộng

2 bình luận về “một thửa ruộng hcn có chu vi 20 m.bt cd hơn cr 5m .tính diện tích thửa ruộng”

 1.                   bài giải
      nửa chu vi là;
         20:2=10(m)
     chiều rộng là;
         (10-5):2=2,5(m)
     chiều dài là;
           10-2,5=7,5(m)
     diện tích là;
          2,5×7,5=18,75(m²)
                       đ/s;…….
   

  Trả lời
 2. Answer : 
  Nửa chu vi là : 
  20 : 2 = 10(m)
  Chiều dài của hình chữ nhật là : 
  ( 10 + 5 ) : 2 = 7,5 ( m)
  Chiều rộng của hình chữ nhật là : 
  7,5 – 5 = 2,5 ( m)
  Diện tích của hình chữ nhật là : 
  7,5 xx 2,5 = 18,75 ( m^2)
  Đáp số : 18,75m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới