Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 22,05m và có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 42m A) tính chu vi thửa ru

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 22,05m và có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 42m A) tính chu vi thửa ruộng hình chữ nhật đó b) Trên thửa ruộng hình chữ nhật đó, người ta dùng 25% diện tích để trồng bắp. Tính diện tích trồng bắp?

1 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 22,05m và có diện tích bằng diện tích hình vuông có cạnh 42m A) tính chu vi thửa ru”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật = diện tích bằng diện tích của 1 hình vuông nên:
              42×42=1764  (m2)
  Chiều dài của thửa ruộng hình chữ nhật đó là:
              1764:22,05=80  (m)
  a, Chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là:
              (80+22,05)×2=204,1  (m)
  b, Diện tích trồng bắp là:
              1764:100×25=441  (m2)
                          Đáp số: a,  204,1  m
                                       b,  441  m2
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới