Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 4dam8m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính chu vi thửa ruộng đó

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 4dam8m, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng.Tính chu vi thửa ruộng đóViết một bình luận

Câu hỏi mới