Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thu hoạch được

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thu hoạch được 65 kg thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu được bao nhiêu tạ thóc?

1 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi 120m, chiều rộng bằng 5/7 chiều dài. Người ta cấy lúa trung bình 100m2 thu hoạch được”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới