Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 90m,chiều rộng 2/3 chiều dài.Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó,trung bình cứ 100mvu

Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 90m,chiều rộng 2/3 chiều dài.Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó,trung bình cứ 100mvuong thu đc 35kg thíc.Tính: a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó? b)trên thửa ruộng đó,người ta thu hoạch đc bao nhiêu tạ thóc? Rút gọn

2 bình luận về “Một thửa ruộng hình chữ nhật có dài 90m,chiều rộng 2/3 chiều dài.Người ta trồng khoai trên thửa ruộng đó,trung bình cứ 100mvu”

 1. Giải đáp+giải thích các bước giải:
  a) Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật đó là : 
                   $90$ $\times$ $\dfrac{2}{3}$ $=60(m)$ 
      Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó là : 
             $90$ $\times$ $60$ $=5400(m^{2})$ 
  b) Trên thửa ruộng đó,người ta thu hoạch được số kg thóc là :
             $5400 : 100$ $\times$ $35  = 1890 (kg)$ 
       Đổi $1890kg = 18,9$ tạ
              Đáp số : a) $5400m^{2}$ 
                            b)  $18,9$ tạ    
                              $\chphihung$ 

  Trả lời
 2. Giải đáp:a)5400m^2;b)18,9 tạ
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Chiều rộng thửa ruộng là :
  90xx2/3=60(m)
  Diện tích thửa ruộng hình chũ nhật là :
  90xx60=5400(m^2)
  b) Trên thửa ruộng đó , người ta thu hoạch được số tạ thóc là :
  5400:100xx35=1890(kg)
  Đổi 1890=18,9 tạ
  Đáp số :a)5400m^2;b)18,9 tạ
  \color{green}{\text{~Bachira~}}

  Trả lời

Viết một bình luận