một thửa ruộng hình chữu nhật có chiều rộng là 12m và chiều dài bằng 120% chiều rộng diện tích hình chữ nhất là:

một thửa ruộng hình chữu nhật có chiều rộng là 12m và chiều dài bằng 120% chiều rộng diện tích hình chữ nhất là:

2 bình luận về “một thửa ruộng hình chữu nhật có chiều rộng là 12m và chiều dài bằng 120% chiều rộng diện tích hình chữ nhất là:”

 1. color{lightblue}{circ} color[lightblue]text[Hann]
  Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   Đổi : 120% = 6/5
  Chiều dài của thửa ruộng đó là :
  15 × 6/(5) = 18 (m)
  Diện tích thửa ruộng đó là :
  15 × 18 = 270 (m^2)
  Đáp số : 270 (m^2)

  Trả lời
 2. Giải đáp: 270m^2
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Chiều dài hình chữ nhật là: 
  15xx120:100=18(m)
  Diện tích hình chữ nhật đó là:
  18xx15=270(m^2)
  Đáp số: 270m^2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới