một thửa ruộng hình tam giác vuông có số đo một cạnh góc vuông là 8,4m số đo cạnh góc vuông còn lại bằng 75% số đo cạnh đã bi

một thửa ruộng hình tam giác vuông có số đo một cạnh góc vuông là 8,4m số đo cạnh góc vuông còn lại bằng 75% số đo cạnh đã biết.Hỏi diện tích thửa ruộng bằng bao nhiêu mét vuông?bằng bao nhiêu héc-ta?Viết một bình luận

Câu hỏi mới