một thửa ruộng hình thang có chiều cao 20,5 m nếu tăng độ dài đáy lên gấp rưỡi thì diện tích tăng 153,75m2.Tính diện tích hìn

một thửa ruộng hình thang có chiều cao 20,5 m nếu tăng độ dài đáy lên gấp rưỡi thì diện tích tăng 153,75m2.Tính diện tích hình thang,biết đáy bé bằng 1/2 đáy lớn
nhanh ạViết một bình luận

Câu hỏi mới