Một thửa ruộng hình thang có diện tích 361,8 mét vuông , đáy lớn hơn đáy bé 13,5 m . hãy tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng

Một thửa ruộng hình thang có diện tích 361,8 mét vuông , đáy lớn hơn đáy bé 13,5 m . hãy tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng đáy lớn thêm 5,6 m thì diện tích thửa ruộng sẽ tăng thêm 3,6 mét vuông

1 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang có diện tích 361,8 mét vuông , đáy lớn hơn đáy bé 13,5 m . hãy tính độ dài mỗi đáy biết nếu tăng”

 1. Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: 
  $\text{33,6 x 2 : 5,6 = 12(m)}$
  Tổng độ dài đáy lớn và đáy bé là:
  $\text{361,8 x 2 : 12 = 60,3(m)}$
  Đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:
  $\text{(60,3 + 13,5) : 2 = 36,9(m)}$
  Đáy bé của thửa ruộng hình thang là:
  $\text{60,3 – 36,9 = 23,4(m)}$
          $\text{Đáp số: Đáy lớn: 36,9 m}$
                       $\text{Đáy bé: 23,4 m}$
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới