Một thửa ruộng hình thang có diện tích 408 mét vuông Nếu kéo dài đáy bé thêm 12 m thì diện tích tăng thêm 102 m vuông tìm đáy

Một thửa ruộng hình thang có diện tích 408 mét vuông Nếu kéo dài đáy bé thêm 12 m thì diện tích tăng thêm 102 m vuông tìm đáy nhỏ và đáy lớn của thửa ruộng biết hiệu hai đáy đó bằng 10m ( hs tự vẽ hình)Viết một bình luận

Câu hỏi mới