một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài 2 đáy là 250m chiều cao bằng 3/5 tổng độ dài của 2 đáy. Tính diện tích của thửa ruộn

một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài 2 đáy là 250m chiều cao bằng 3/5 tổng độ dài của 2 đáy. Tính diện tích của thửa ruộng đó.
[3/5= ba phần năm]

2 bình luận về “một thửa ruộng hình thang có tổng độ dài 2 đáy là 250m chiều cao bằng 3/5 tổng độ dài của 2 đáy. Tính diện tích của thửa ruộn”

 1. Chiều cao thửa ruộng hình thang là:
  250 xx 3/5 = 150 (m)
  Diện tích thửa ruộng hình thang là:
  250xx 150 : 2 = 18750 (m^2)
                           Đáp số: 18750 m^2
  __________________________
  S_ (thang) = (đáy lớn + đáy bé) xx chiều cao : 2
    

  Trả lời

Viết một bình luận