Một thửa ruộng hình thang vuông. Nếu mở rộng đáy nhỏ thêm 1/2 độ dài đáy nhỏ và giữ nguyên đáy lớn thì thửa ruộng thành hình

Một thửa ruộng hình thang vuông. Nếu mở rộng đáy nhỏ thêm 1/2 độ dài đáy nhỏ và giữ nguyên đáy lớn thì thửa ruộng thành hình chữ nhật có diện tích hơn diện tích hình thang ban đầu là 75m2. Tính diện tích hình thang vuông

1 bình luận về “Một thửa ruộng hình thang vuông. Nếu mở rộng đáy nhỏ thêm 1/2 độ dài đáy nhỏ và giữ nguyên đáy lớn thì thửa ruộng thành hình”

 1. Nếu mở rộng đáy nhỏ bằng 1/2 ộ dài đáy nhỏ và giữ nguyên đáy lớn thì hình thang trở thành hinh vuông 
  => Tỉ số giữa đáy lớn và đáy nhỏ là 3/2
  75m^2 ứng với :
  (3+2)/1=5 ( diện tích hình thang vuông )
  => Diện tích hình thang vuông  là :
  75 x 5 = 375(m^2)

  Trả lời

Viết một bình luận