một thùng đựng dầu hỏa không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,2m ,chiều rộng 3,5m chiều cao 46dm .dể chống rỉ người

một thùng đựng dầu hỏa không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 7,2m ,chiều rộng 3,5m chiều cao 46dm .dể chống rỉ người ta sơn tất cả các mặt ngoài của thùng . tính diện tích quét sơn bao nhiu m2
GIẢI GIÚP MIK VSViết một bình luận

Câu hỏi mới